JINNAT KI HIKAYAT EPUB

JINNAT KI HIKAYAT EPUB

JINNAT KI HIKAYAT EPUB!

Jinnaat Ki Hikayat. Jinnat Ki Hikayat is an Islamic stories book Written by Amir e Ahl e Sunnat founder of Dawat e Islami Pakistan Maulana Muhammad Ilyas Attar. Islamic PDF Book Jinnat Ki Hikayat By Muhammad Ilyas Attar Qadri Rizvi.


JINNAT KI HIKAYAT EPUB

Author: Jaylon Dicki
Country: Denmark
Language: English
Genre: Education
Published: 3 May 2017
Pages: 572
PDF File Size: 24.41 Mb
ePub File Size: 50.47 Mb
ISBN: 231-6-66347-187-5
Downloads: 85841
Price: Free
Uploader: Jaylon Dicki

JINNAT KI HIKAYAT EPUB


Agar is main koi kami-bayshi payain to Majlis-e-Tarajim ko aagah kar Sawab jinnat ki hikayat haqdar baniye. Aey Allah hum par Ilm-o-hikmat kay darwazey khol dey aur hum par apni rehmat nazil farma!

Islamic PDF Book Jinnat Ki Hikayat By Muhammad Ilyas Attar Qadri Rizvi

Aey azmat aur buzurgi waley! Main nay jinnat ki hikayat ho kar Jinnat ki hikayat, Huzoor-e-Ghous e Pak ki khidnmat e ba barakat main hazir ho kar faryad ki, ap ne irshad farmaya: Hisar kay bahar hi say us nay meri haajat daryaft ki.

Itna sunna tha kay aik dam woh ghourhay say utaar aya aur zameen per beyth gaya, dusray saray jin bhi daairay kay bahar beth gae.

Chand hi lamhon mein jinnat nay aik chini jin ko pakar ker bator-emujrim hazir ker diya. Jinnat kay badshah nay is say pucha: Woh jinnat ki hikayat huway bola: Badshah nay us chini jin ki gerden uranay ka hukum sadir kiya aur meri piyari beyti meray superd ker di.

JINNAT KI HIKAYAT EPUB

Mein nay jinnat kay badshah ka shukriya ada kartay huway kaha: Is per woh bola: Is dewaney ka intiqal ho gaya.

Log ghabra kar bhag kharey huwey, us nay pukar kar kaha: Log jab qareeb aae tokehne laga: Itna kehney k bad dewaney nay apne gunahon say touba ki aur Kalim e Pak ka wird karney laga, phir achanak is ka sir aik taraf dhalak gaya aur us ka intiqal ho gaya. Mera mureed chahey kitna hi gunahgar kiun na ho woh us waqt tak marey ga nahin jab ta touba na karley.

Mere dil main is khayal ka ana hi tha k Jinnat ki hikayat e Ghous e Azam meri taraf dekh kar muskuraey aur bas, phir kiya tha!

Jinnat Ki Hikayaat for Android - Free download and software reviews - CNET

Log lapak lapak kar musafaha karney k liye aney lagey, yahan tak k merey jinnat ki hikayat Murshid-eKareem k darmiyan aik hujoom hayil hogaya. Mere dil main aya k is say to wohi halat behtar thi.

Dil main ye khayal atey hi Ap nay mujhey farmaya: Tum hi hujoom kay talabgar they, tum jantey nahi k logon k dil meri muthi main hay n agar chahun to aoni tarf mayil lar lu aur chahun to dur kar dun. Bahjat-ul-Asrar pg Kunjiyan dil ki Khuda nay tujhey di aesi kar K ye seena ho mohabat jinnat ki hikayat khazina tera Al Jinnat ki hikayat Ya Ghous-e-Azam Hazrat e Bishr Qarazi ka bayan hay k main shaker say ladey huwey 14 oonton sameyt aik tijarti qafiley k sath tha.

JINNAT KI HIKAYAT EPUB

Ham nay rat aik khofnak jungle main parao kiya, shab k ibtidayi hissey main mere char ladey huey oont la pata ho gae jo talash e bisyar k bawajood na miley. Qafila jinnat ki hikayat kooch kar gaya, shutur ban yani oont hankney wala merey sath ruk gaya.

Mere oont gum ho gae hay n.

JINNAT KI HIKAYAT EPUB

Main apney shutur ban ko ley kar ju hi wahan pohncha k who buzurg nigahon say ojhal ho gae.