KANDUNGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA PDF DOWNLOAD

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA PDF DOWNLOAD

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA PDF DOWNLOAD!

DIFINISI PERLEMBAGAAN MALAYSIA MENGAPA KEDUDUKAN PERLEMBAGAAN SANGAT PENTING BAGI SESEBUAH NEGARA? Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka Mohd Rizal Yaakop ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama. Perlembagaan Malaysia mengandungi perkara. Mana-mana Antara isi kandungan di dalam akta tersebut adalah menaikkan. 9.


KANDUNGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA PDF DOWNLOAD

Author: Miss Jake Morar
Country: Angola
Language: English
Genre: Education
Published: 27 July 2014
Pages: 191
PDF File Size: 16.13 Mb
ePub File Size: 26.67 Mb
ISBN: 920-4-12958-224-2
Downloads: 38212
Price: Free
Uploader: Miss Jake Morar

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA PDF DOWNLOAD


Sistem kehakiman berganda[ sunting sunting sumber ] Sistem berganda perundangan ini ditetapkan dalam Perkara 1A Perlembagaan Kandungan perlembagaan malaysia.

Artikel 3 juga menetapkan bahawa undang-undang Islam adalah hal-hal undang-undang negeri kecuali di Wilayah Persekutuan Malaysia.

Mahkamah yang berkenaan bergelar Mahkamah Syariah. Memandang keseluruhan sistem perundangan Malaysia, undang-undang Syariah agak sedikit peranannya dalam menentukan undang-undang negara.

Pertama sekali, undang-undang syariah hanya berkaitan dengan umat Islam. Berhubung dengan undang-undang sivil, mahkamah Syariah memegang bidang kuasa dalam hal-hal undang-undang peribadi, seperti pernikahanpewarisandan murtad.

Di sesetengah negeri, terdapat juga undang-undang jenayah syariah, contohnya, Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan Bagaimanapun, bidang kuasanya terhad kepada mengenakan denda tidak lebih RMdan penjara tidak melebihi 6 bulan. Contohnya, dalam konteks kebebasan beragama.

Perkara 11 Perlembagaan menentukan bahawa "setiap orang berhak menganut dan mengamalkan agamanya". Namun, dalam kandungan perlembagaan malaysia Lina Joyseorang Melayu yang memeluk agama KristianMahkamah Persekutuan Malaysia enggan membenarkan beliau bertukar agama kandungan perlembagaan malaysia yang ditetapkan dalam kad identiti MyKad.

Para hakim juga menetapkan bahawa mereka tiada bidang kuasa dalam hal ini, sebaliknya adalah hal Mahkamah Syariah seperti yang ditetapkan kandungan perlembagaan malaysia Perkara 1A Perlembagaan. Undang-undang persekutuan dan negeri[ sunting sunting sumber ] Bangunan Parlimen Malaysia.

Undang-undang persekutuan digubal oleh penggubal ahli-ahli Parlimen dan Dewan Negara yang bersidang di Parlimen Malaysia dan berkaitan dengan seluruh negara.

Undang-undang negeri digubal oleh ahli dewan yang bersidang di Dewan Undangan Negeri dan hanya berkaitan dengan negeri berkenaan. Perkara 75 Perlembagaan menyatakan bahawa undang-undang persekutuan mengatasi mana-mana undang-undang negeri yang bercanggahan, termasuk undang-undang syariah.

Malaysia Timur[ sunting sunting sumber ] Negeri-negeri Sabah dan Sarawak menyertai Tanah Melayu dan Singapura untuk membentuk Malaysia pada tahundan terdapat undang-undang khas yang hanya tertakluk pada kandungan perlembagaan malaysia negeri ini.

Undang-undang Malaysia

Satu perkara penting berhubungan ini ialah undang-undang imigresen. Perkara perhubungan lain yang khusus kepada kedua-dua negeri ini ialah kanun tanah. Secara amnya, hal tanah dan pengurusan sumber alam ialah hal undang-undang persekutuan.

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA PDF DOWNLOAD

Bagaimanapun, terdapat peruntukan khas dalam Perlembagaan yang membenarkan negeri-negeri Sabah dan Sarawak mendirikan kandungan perlembagaan malaysia yang berbeza.

Contohnya, di semenanjungKanun Tanah Negara mentadbir kebanyakan undang-undang berkenaan tanah. Kandungan perlembagaan malaysia law[ sunting sunting sumber ] Undang-undang Malaysia boleh dibahagi kepada dua jenis undang-undang—undang-undang bertulis dan adat kebiasaan.

Undang-undang bertulis ialah undang-undang yang digubal dalam perlembagaan atau dalam perundangan. Adat kebiasaan adalah undang-undang yang tidak terkandung dalam mana-mana statut serta boleh didapati dalam keputusan kes.

Undang-undang Malaysia - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Ini dikenali sebagai common law atau undang case law. Dalam situasi-situasi di mana tiada undang-undang yang menentukan keadaan tertentu, maka undang Malaysia boleh digunakan. Jika tiada undang Malaysia, maka digunakan undang Inggeris. Ada juga kes-kes Australia, Kandungan perlembagaan malaysia, dan Singapura yang digunakan sebagai kuasa yang meyakinkan.

Bangunan Sultan Abdul Samad pernah menempatkan mahkamah-mahkamah tertinggi Malaysia. Gunaan undang-undang Inggeris atau common law ditentukan dalam statut-statut ini.

Seksyen 5 Kanun Prosedur Jenayah menyatakan bahawa undang-undang Inggeris boleh digunakan dalam kes-kes di mana tiada perundangan tertentu yang digubal. Begitu juga, dalam konteks undang-undang sivilSeksyen 3 dan 5 Kandungan perlembagaan malaysia Undang-undang Sivil membenarkan penggunaan common law Inggeris, peraturan-peraturan ekuitidan statut-statut dalam kes-kes sivil Malaysia yang mana tiada undang-undang tertentu pernah digubal.